STAFF 2018
Management team
Principal NG VAN ROOYEN
Deputy principal DJM VAN VUUREN
Departmental head DJ DU PLESSIS
JJ MOUTON
M WEPENER

Admin & Support
Secretary & Reception M van Rooyen
Secretary & School fees N Gouws
Financial Secretary C Bradley
Sport facilitator for Primary school Q Hiepner
Librerian C Venter
Groundsman W Bester
Die Lekkerbek Snoepie L Coetzee
After care M Matthysen
After care assistant R Saunders
GR RR – 3
Name Grade
L Opperman Gr. 00
A Meyer Gr. R
N Visser Gr. 1
Z van der Berg (Asst) Gr. 1
L van Rooyen Gr. 2
D Currin Gr. 2
K Coetzer Gr. 3
A Coetzee Gr. 3
GR 4-7
Name Grade
F Visser Gr. 4,6,7
M Wepener Gr. 4,5,6,7
DJ du Plessis Gr. 4,5,7
WJDM Breed Gr. 5,6,7
T Grobbelaar Gr. 5,6,7
A McIvor Gr. 4,5,6,7
HIGH SCHOOL
Name Subjects
S Aylward Engels 1ste Add Taal, Engels Huistaal
T Beukes Rekeningkunde
J Buys Lewensoriëntering, Tegnologie
S Buys Lewensoriëntering, WiskundigeGeletterdheid, SkeppendeKunste
M Churchill Lewenswetenskappe, EkonomieseBestuurswetenskap, SkeppendeKunste
M Coertzen Wiskunde
R Govender Verbruikerstudies, Besigheidstudies
HJD Holm Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid
I le Roux Afrikaans 1ste Add Taal, Natuurwetenskappe, Lewenswetenskappe
DMJ Meyer Geografie, Afrikaans 1ste Add Taal
JJ Mouton Geografie, Sosiale Wetenskappe
T Nel Afrikaans Huistaal, Wiskunde
L Olivier Natuurwetenskappe, Lewensoriëntering, Lewenswetenskappe, EkonomieseBestuurswetenskap
JJ Pearce Engels Huistaal,Wiskunde
L Pretorius Ingenieurs- & Grafika Ontwerp, Tegnologie
Y Ramnarain Engels Huistaal, SosialeWetenskappe
L Schoeman Engels 1ste Add Taal, Afrikaans 1ste Add Taal, EkonomieseBestuurs-wetenskap
O Singh Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid
S Smit Besigheidstudies, Verbruikerstudies
O van Tonder Lewenswetenskappe, Natuurwetenskappe
DJM Van Vuuren Ingenieursgrafika & Ontwerp, Wiskunde
MM Venter Afrikaans Huistaal, Afrikaans 1ste Add Taal
P Viljoen Fisiese Wetenskappe
M Vreugdenburg Geografie, Afrikaans 1ste Add Taal, Lewensorientering