Ons nasorggeriewe is beskikbaar vir al ons leerders vanaf 4-jarige ouderdom tot gr. 7.

Tye : 12:00 – 17:30
Navrae : Me. Magda Matthyssen @ 031 – 464 7801

Maandeliks:
Vooruitbetaalbaar aan die begin van elke maand. Hierdie opsie is vir ouers wat nie die kwartaalfooi vooruit kan betaal nie, daarom word die totale bedrag oor 11 betalings versprei vanaf Januarie tot November.

Maandeliks Kwartaalliks
1ste Kind R450 p/m X 11 = R4 950 p/j R1 190 p/k X 4 = R4 760 p/j
2de Kind R430 p/m X 11 = R4 730 p/j R1 130 p/k X 4 = R4 520 p/j
3de Kind R264 p/m X 11 = R2 904 p/j R699 p/k X 4 = R2 796 p/j

Kwartaalliks
Vooruitbetaalbaar teen die einde van die eerste maand van elke kwartaal. Indien rekening nie vereffen word teen die onderstaande datum nie, sal die normale maandelikse tarief van toepassing wees:

1ste Kwartaal 31 Januarie 2018
2de Kwartaal 30 April 2018
3de Kwartaal 31 Julie 2018
4de Kwartaal 31 Oktober 2018

Gedeeltelike Bywoning

1 uur elke dag R253 p/m (per leerder)
2 ure elke dag R286 p/m (per leerder)
Dag- en Vakansiesorg R55 p/dag (per leerder)

 

 

Nasorg Inligting