Die missie van Werda Skool is om deur die handhawing van Christelike waardes sy skoolgemeenskap te dien en uitnemende onderwys te verskaf.